Start Inhoud Zoeken

Downloads
Koos schrijft Publicaties Links Downloads

 

 

Downloads documenten

Algemeen

[Nieuw] Cijferbestand 1Cijfers 2003/2004/2005/ 2006/ 2007/2008/2009: Aantallen schoolverlaters, (risico-) jongeren en langdurig werklozen in Amsterdam.  

"Het bovenstaande cijferbestand is door ons op een groot aantal onderdelen, zoals dat hoort  weer geactualiseert. Wat er nog niet in verwerkt is en u dus nog te goed houdt van ons  zijn de laatste twee jaarrapportages van bureau leerplicht-plus met meer actuele cijfers over de aantallen schoolverlaters. En daarnaast wat er ook nog niet inzit is aanvullend cijfermateriaal m.b.t. de inkomenspositie van AOW-ers en hun spreiding over de stad Amsterdam. Cijfers , die wij verkrijgen met medewerking van de onderzoeksafdeling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)'
 

[Nieuw]Cijferbestand 2 De meest actuele Wajongcijfers gemeente Amsterdam
[Nieuw]Literatuurlijst Wajong Link naar de literatuurlijst betreffende de Wajong.
Literatuurlijst Betreffende vakliteratuur schoolverlaters / jeugdwerkloosheid.
[Nieuw]Literatuurlijst Betreffende evaluatie en monitoring (gemeentelijk) re´ntegratiebeleid.
Literatuurlijst ZZP  Literatuurlijst betreffende ZZP (Zelfstandigen Zonder Personeel).  
[Nieuw]Literatuurlijst Betreffende beleidsdocumenten Gemeente Amsterdam met betrekking tot schoolverlaters / jeugdwerkloosheid.
[Nieuw]Literatuurlijst Armoedebeleid  Literatuurlijst Met betrekking tot armoedebeleid in Amsterdam

Literatuurstudie publiekelijk verschenen evaluatieonderzoek activerend arbeidsmarktbeleid 1981-1992

documenten inleiding
documenten 1981
documenten 1982 
documenten 1983
documenten 1984
documenten 1985
documenten 1986
documenten 1987
documenten 1988
documenten 1989
documenten 1990
documenten 1991
documenten 1992
conclusies
 

Na 1992 tot 2003 verschenen onderzoek rond het thema additionele arbeid

Publicaties 1992-2002 additionele arbeid
Aanvullend in 2003 verschenen
WIW / ID monitor 2002

Bibliografie Armoede / Sociale Uitsluiting

A Additionele Arbeid

1982-1989
1990-1995
1996-2000
2001-2003

B Armoede

1982-1989
1990-1995
1995-2003

C Re´ntegratie

1982-1989
1990-1995
1995-2003

D Uitkeringsgerechtigden problematiek

1982-1989
1990-1995
1996-2003

E Sociale activering / langdurige werkloosheid

1982-1989
1990-1995
1996-2003

F Trajecten

19821989
1990-1995
1996-2003
 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan: kooskoopal@hotmail.com .
Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2012