Start Inhoud Zoeken

Koos schrijft
Koos schrijft Publicaties Links Downloads

 

 

 

Koos schrijft

Dit is de plaats waar ik mijn gedachten over actuele onderwerpen aan het papier toevertrouw. Niet voor niets zegt men: "Wie schrijft die blijft".

09-02-2014

Sociale rechtvaardigheid zich bewegend tussen sociale interventie en (re)integratiebeleid. De betutteling bevoogding voorbij".

Al een tijdje bekruipt ook ons de groeiende aandacht  voor het centraal stellen  in het beleid gericht op het plegen van sociale interventies en (re)integratiebeleid de verschuivende aandacht  in hoverre deze veranderingen leiden tot een verschuiving qua sociale rechtvaardigheid.
Vandaar dat wij al een tijdje bezig zijn  met het komen tot het vastleggen in een tekst van onze argumenten.  Bij deze de beide eerste  korte en langere kladversies. Commentaar en mogelijke aanvullingen zijn en blijven welkom,waarvoor dank.
 
Korte versie

Lange versie

 

19-08-2013

Beste mensen, HH

Het was het uitkomen van het energieakkoord met als belangrijke doelstelling de creatie van werkgelegenheid wat ons ertoe bracht om een uitgebreid onderzoeksvoorstel te formuleren, waarin het komen tot een antwoord op de vraag centraal staat wat betekent het sluiten van het energieakkoord voor de creatie van werk voor de groep van kwetsbare burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Links onderzoeksvoorstel: collusie en samenvatting collusie

Als nugtere  geboren en getogen Groninger kwamen we daarbij al snel op de gedachte dat het probleem natuurlijk niet enkel speelt richting energiesector, maar ook richting andere sectoren. Daar waar de verantwoordelijkheid van de sectorale partners in tijden van toenemende decentralisatie van het beleid stoot  in toenemende verantwoordelijkheid van het gemeenten. aanvullend hebben wij dan ook een onderzoeksvoorstel geformuleerd, waarin de vraag centraal staat voor een andere sector en/ of in bredere zin voor een groep van kwetsbare burgers. 

Links onderzoeksvoorstel: kwetsbare burgers reintegreren en samenvatting kwetsbare burgers reintegrerenGG

Gesprekken zijn op dit moment gaande om tot financiering te komen, maar in deze tijden van de voortdurende zomervakanties is het nog even afwachten.Kortom wordt vervolgt" 

16-04-2013

"Het thema sociale interventies en wat daarbij veranderd en in beeld wordt gebracht   m.b.t. kwetsbare burgers trekt op dit moment brede aandacht in de poltieke - en maatschappelijke discussie. Een discussie, die mede wordt gevoerd vanwege de op stapel staande decentralisatie van het beleid.
 
Maar sociale interventie, die ook betrekking hebben op een brede diverse doelgroep. En waarbij sociale interventies niet enkel betrekking heeft  opde groep, die nu in de discussie de volle  aandacht krijgt de groep potentieel vallend onder de Eigen kracht benadering. er komt verder zoveel uit , zoals het CPB rapport over de toekomst van de zorg, de nieuwe opzet van de gemeente Amsterdam voor de jeugdzorg, etc, etc. Nog niet alle informatie, rapporten etc hebben wij tot ons genomen dus deze versies beschouwen wij slechts als tussenversies in de vorm van een conceptversie.
 
Commentaar en nadere suggesties zijn dan ook van harte welkom, waarvoor bij voorbaat dank. Wij melden ons van deze weer bij u als we weer een stuk verder zijn met het verwerken van de literatuur."

1. de beperkt populaire samenvatting;
2. de uitgebreide samenvatting;
3. de versie met bronvermelingen;
4. de geactualiseerde literatuurlijst.

10-10-2012 

Hier mijn eerste stuk in deze rubriek. Voor degenen, die geÔnteresseerd zijn in het brede verschijnsel  onvrede over het partijpolitieke proces, maar geen behoefte hebben aan allerlei literatuurverwijzingen hebben wij een meer populaire versie gemaakt. Daarnaast zullen wij binnenkort aandacht besteden aan de honderdste geboortedag van de beroemde singer songwriter en voorbeeld voor velen Woody Guthrie". Link naar het stuk: Onvrede partijpolitieke proces
 

23-10-2012

Anticiperend op ons lopende onderzoek rond het probleem van potentiŽle Wajongers in de periode tussen een voorlopige en een meer definitieve keuring in een leerwerktraject en waar de kans op uitval reŽel is en blijft, hebben wij een beperkt discussiestuk geschreven wat een zeker beeld geeft van in welke richting ons denkraam voor de toekomst zich beweegt. Definitief eruit zijn we nog niet, maar een beperkt inzicht geeft het. Met een veel uitgebreidere versie zijn wij ondertussen al bezig. Link naar het discussiestuk: Discussiestuk potentiŽle Wajongers

   
 

Op de Foto Koos en medewerkers van de Herstelling.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan: kooskoopal@hotmail.com .
Laatst bijgewerkt: 09 februari 2014