Start Inhoud Zoeken

Publicaties
Koos schrijft Publicaties Links Downloads

 

 

Publicatie 1
Publicatie 2
Publicatie 3
Publicatie 4
Publicatie 5
Publicatie 6
Publicatie 7
Publicatie 8
Publicatie 9
Publicatie 10
Publicatie 11
Publicatie 13
Publicatie 12
Publicatie 14
Publicatie 15
Publicatie 16
Publicatie 18

 Publicatie Koos Koopal1

De positie van een individu binnen de reïntegratie.

Publicatie Koos Koopal 2

Working poor en  onderklassevorming versus individu.

  Publicatie Koos Koopal  3

Working poor en onderklassevorming in de veranderende black-box van de gemeentelijke reïntegratie.

Publicatie Koos Koopal 4

          Langdurig werklozen; werkt additionele arbeid?

Publicatie Koos Koopal 5

          Sociale verbanden bij working poor en onderklasse.

  Publicatie Koos Koopal 6

           Probleemjongeren een (duurzaam) conflict?

Publicatie Koos Koopal 7

Een outsider tussen sociale netwerken, (aanwezige) hulpbronnen en (concrete) dienstverlening een tijdelijke top of een duurzame flop?  Download als worddocument 

Publicatie Koos Koopal 8 

De start van het beleid voor een outsider en dus de start van de problemen?

Publicatie Koos Koopal 9

Is het (re)integratiebeleid wel effectief en doelmatig genoeg? De start van het nahinkend overheidsbeleid.

  Publicatie Koos Koopal 10

Nieuwe wegen naar werk voor working? Poor. 

  Publicatie Koos Koopal 11 

Wajong tussen uitkering en werk; werkt het allemaal?; de SAMENVATTING.

Een uitgebreide versie van "Wajong tussen uitkering en werk; werkt het allemaal?" met  literatuurverwijzingen en bronvermelding komt binnenkort   beschikbaar. Wij doen dit allemaal  om t.z.t. empirisch onderzoek op poten te zetten m.b.t. deze brede specifieke (doel)groep van kwetsbare jongeren  de Wajongers.  Suggesties  voor te kiezen van deelthema's en verdere literatuurverwijzingen zijn en blijven welkom, waarvoor dank

Toelichting bij Publicaties 12 en 13.

Bij deze worden de conceptpublicaties 12 “De afzonderlijke Wajonger tussen werk en uitkering; werkt het allemaal ook in de toekomst?” en publicatie 13 “Een andere voor een ieder meer duurzame “bevredigende” verdeling van het risicomanagement tussen afzonderlijke individuen en een nieuwe (in)formele werkgever.Meten en weten we de optredende verschillen ook wel?’ aan de website toevertrouwd.

Eruit zijn  we nog steeds niet als het gaat om het komen tot een definitieve versie van het state of the art artikel over de Wajong-problematiek aan de hand van de voorhanden vakliteratuur “De afzonderlijke Wajonger tussen werk en uitkering; werkt het allemaal ook in de toekomst?”. Het zelfde wat  geldt trouwens ook voor  het concept artikel “Een andere voor een ieder  meer duurzame “bevredigende”verdeling van het risicomanagement tussen afzonderlijke  individuen en een nieuwe (in)formele werkgever. Meten en weten we de optredende verschillen ook wel?”.

Toch willen we jullie beide qua lengte misschien al enigszins uit de hand lopende teksten niet onthouden. Als jullie er maar rekening mee blijven houden dat er op beide gebieden nog aan zitten te komen een aantal van belang zijnde rapporten en de vakliteratuur nog steeds niet allemaal in voldoende mate is verwerkt. De literatuurverwijzingen  verwijzen verder naar de vakliteratuur, die te vinden is  bij de diverse literatuurlijsten bij de downloads.

Publicatie Koos Koopal 12

De afzonderlijke Wajonger tussen uitkering en werk, werkt het allemaal ook in de toekomst?

Publicatie Kooskoopal 13

Een andere voor een ieder meer "bevredigende" verdeling van het risicomanagement tussen de afzonderlijke individuen en een nieuwe (in)formele werkgever. Meten en weten we de optredende verschillen ook? 

Publicatie  14  Doelgroepenonderzoek Milieuwerk 

Publicatie Koos Koopal 15

"Maatschappelijke integratie van een outsider en de start van de problemen" en " Start men bij het beleid en ligt daar de start van de problemen of start men bij het individu?"

Publicatie Koos Koopal 16

"Een beperkte administratieve vormgeving en een "benodigde diverse" uitvoering binnen probleemwijken" 

Publicatie Koos Koopal 17

Discussiestuk omtrent het komen tot 1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt

[Nieuw]Publicatie Koos Koopal 18

Kon gezien mijn voorgeschiedenis het niet nalaten om een beperkte bijdrage te leveren aan de website van de Wiarda Beckmanstichting - het wetenschappelijk bureau van de PvdA- waar men een discussie is gestart over het onderwerp toekomst vakbeweging.

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan: kooskoopal@hotmail.com .
Laatst bijgewerkt: 18 juli 2012