Start Inhoud Zoeken

Links
Koos schrijft Publicaties Links Downloads

 

 

 1. www.wrr.nl ( Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid);
 2. www.scp.nl  (Sociaal- en Cultureel Planbureau);
 3. www.cbs.nl (Centraal Bureau voor de Statistiek);
 4. www.dwi.amsterdam.nl (Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam);
 5. www.pao.amsterdam.nl (Platform  Arbeidsmarkt Onderwijs gemeente Amsterdam ); en andere vergelijkbare
 6. www.verwey-jonker.nl ( Verwey-Jonkerinstituut);
 7. www.minszw.nl  (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
 8. www.minocw.nl ( Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen),
 9. www.regioplan.nl ( Onderzoeksbureau Regioplan b.v);
 10. www.researchvoorbeleid.nl  (Onderzoeksbureau Research voor Beleid);
 11. www.seo.nl  ( Stichting voor Economisch Onderzoek);
 12. www.ser.nl (Sociaal Economische Raad);
 13. www.rwi.nl ( Raad voor Werk en Inkomen);
 14. www.nji.nl  (Nederlands Jeugd Instituut);
 15. www.sozawe.Rotterdam.nl (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam en dan met name de Sociaal Wetenschappelijke Afdeling (SWA)
 16. www.smartmoves.nl  (Organisatie voor (re)integratie op de arbeidsmarkt, regio Amsterdam )
 17. www.os.amsterdam.nl (O&S; Dienst Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam)
 18. www.jur.uva.nl/hsi (Hugo Sinzheimerinstituut UvA voor Arbeids- en Sociaalzekerheidsrecht)
 19. www.herstelling.nl (Het publieke re´ntegratieproject van de gemeente
 20.   www.wajong.startpagina.nl
 21.   www.wajongcafe.nl
 22.  [Nieuw]http://www.onlinevrijwilligerswerk.nl
 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan: kooskoopal@hotmail.com .
Laatst bijgewerkt: 19 november 2012